Licencja Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu dla n1surf!

psw

Podobnie jak we wcześniejszych sezonach, w tym również nasza szkółka jako jedna z nielicznych w naszym kraju posiada licencje Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu.

Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu jest koordynatorem wszelkich działań polskich środowisk windsurfingowych. Szkoły posiadające licencję i patronat PSW są zobowiązane do przestrzegania wytycznych dotyczących systemu szkolenia windsurfingowego opartego  na wieloletnich doświadczeniach. Zastosowanie trzy etapowego trybu szkoleniowego umożliwia precyzyjne zweryfikowanie umiejętności  i odpowiednie dopasowanie plan kursu.

Posiadana licencja upoważnia nas między innymi do przeprowadzania egzaminów na wszystkie poziomy sprawności windsurfingowej, które są podstawą do przystąpienia na kurs instruktorski rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing.

Patent/certyfikat I klasy

Umiejętności wypornościowego, swobodnego żeglowania na wodach śródlądowych lub osłoniętych na deskach mieczowych lub bezmieczowych przy sile wiatru 3 stopni B. Umiejętności prostego zwrotu na wiatr i z wiatrem.

Patent/certyfikat II klasy

Umiejętności swobodnego, wypornościowego i ślizgowego żeglowania na wodach śródlądowych lub osłoniętych na deskach bezmieczowych przy sile wiatru do 4 stopni B wraz z umiejętnością wykonywania zwrotu na wiatr i z wiatrem. Umiejętności startu z brzegu, żeglowania na trapezie i uchwytach.

Patent/certyfikat III klasy

Umiejętności swobodnego, ślizgowego żeglowania na wodach śródlądowych lub osłoniętych na deskach bezmieczowych przy sile wiatru powyżej 4B, wraz z umiejętnością wykonywania szybkiego zwrotu na wiatr i płynnego zwrotu z wiatrem. Umiejętności startu z wody i prostego skoku.

 

Więcej informacji dotyczących zakresu szkoleń na stronie www.psw.org.pl