Damian Mistrzem Polski Instruktorów!

281813_506433479385653_1498897709_n

Jak co roku pod koniec sezonu na zatoce puckiej odbywają się Mistrzostwa Polski Instruktorów. Impreza ta zrzesza instruktorów z całego kraju, aby poprzez rywalizację w poszczególnych konkurencjach wyłonić najlepszego. Jednak ta edycja dla n1surf była szczególnie ważna ze względu na udział w nich jednego z naszych instruktorów – Damiana Danaburskiego.

We wspomnianych zawodach biorą udział instruktorzy związani już od dawna z PSW, ale również i Ci, którzy chcą zostać członkami tego stowarzyszenia. Jest to niezbędny element do uzyskania legitymacji instruktorskiej, o którą między innymi starał się Damian. Każda osobą chcąca podejść do kursu instruktorskiego musi wcześniej wziąć udział w MPI.

218049_447146195336228_1107418718_nMistrzostwa były podzielone na 3 konkurencje. Rozpoczynały się slalomem, w którym zawodnicy ścigali się w zależności od kategorii na dowolnym sprzęcie  zgodnie z kierunkiem wiatru lub pod wiatr, jednak w tym przypadku każdy z uczestników startował na takiej samej desce (coolrider 160l.), ale z podpiętymi własnymi żaglem w okolicy 5,5 metra kwadratowego.

W kolejnej konkurencji zawodnicy musieli wykazać się swoim umiejętnościami technicznymi. Komisja szkoleniowa oceniała styl i technikę wykonania przez zawodników takich manewrów jak zwrot na wiatr (sztag) oraz z wiatrem (popularnie zwany rufą) i każdą ewolucje należało wykonać na obydwu halsach.

Po podsumowaniu punktacji z poszczególnych konkurencji niepodważalnym Mistrzem Polski Instruktorów w kategorii Open okazał się Damian. Wyprzedzając tym samym instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, ale również i pozostałych „przyszłych” instruktorów, którzy dopiero jak on rozpoczynali po zawodach swój kurs.

Oczywiście kurs instruktorski został pomyślnie ukończony przez Damiana i od tego momentu jest on oficjalnym instruktorem windsurfingu PSW. Udowodnił tym samym na jakim poziomie stoi nauczanie w szkółce n1surf.

Damian gratulujemy jeszcze raz!

429837_447146165336231_1357958432_n